Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés

AZ S.O.S. SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

Az S.O.S. Szolgálat Alapítványt a Somogy Megyei Bíróság 1996-március-14-én
583. sorszámmal jegyezte be, és Közhasznúvá minősítette 2000. június 30-án.

Az Alapítvány főleg a fő célját, a csak külföldön gyógykezelhető beteg gyermekek finanszírozását, gyógykezelésük koordinálását gyakorolja.

Az Alapítványt elnöke, Balogh Csaba azzal a meggyőződéssel vezeti, hogy napjainkban egyre nő azon gyerekek száma, akiknek egészségük sok esetben az életük függ attól, hogy a szülők vagy környezetük elő tudják-e teremteni a gyermekük külföldi gyógy- és orvosi kezeléshez szükséges összeget.

Az S.O.S. Szolgálat Alapítvány 21 éve működő közhasznú civil szervezet. Alapítványunk az alapító okiratában megfogalmazott céljaival összhangban az alábbi fő tevékenységeket végezte:

– csak külföldön gyógykezelhető beteg gyermekek kezelésének támogatása, koordinálása,

– hazai egészségügyi és gyermekintézmények pénzbeli és természetbeni támogatása,

Szélrózsa Program működtetése.

Elmondhatjuk, hogy szervezetünk 2007-ben eddigi működésének legsikeresebb évét zárta. Országos ismertségünk növekedésével párhuzamosan nemcsak a segítségünket kérő családok száma gyarapodott meg, de azon gyermek (és felnőttek) száma is megsokszorozódott, akiknek segítségére tudtunk lenni külföldi gyógykezelésük finanszírozásában.

Szervezetünk elsődleges célja, hogy minél több tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermek kapjon lehetőséget a gyógyulásra, illetve egészségi állapotának szinten tartására. Az általunk támogatott gyermekek többsége olyan betegségben szenved – súlyos izomsorvadás, születéskor fellépő oxigénhiányos állapot következményei – amelyek gyógykezeléséhez a hazai egészségügyi ellátórendszer eszközei nem elégségesek. Ezen esetekben a csak külföldön végezhető őssejt kezelés általában jelentős eredményt hoz, és gyakran életmentő beavatkozást jelent.
Szervezetünk segítséget nyújt a szociálisan rászoruló családok számára a segítői protokoll szerint megszervezi és lebonyolítja a külföldi gyógykezelés támogatását, valamint hozzájárul a hazai rehabilitáció lehetőségének megteremtéséhez.

A gyógykezelések finanszírozására országos médiakampányokat szervezünk, folyamatosan bővítjük adományozó támogatói körünket, és pályázati tevékenységet folytatunk. 2008-ben újabb gyűjtő alapítvánnyal kötöttünk megállapodást, így már hat adománygyűjtő szervezettel állunk rendszeres együttműködésben, valamint az SZJA-ból való 1%-os részesedésünk is jelentősen megnövekedett.
Szervezetünk www.sosalapitvany.hu  internetes honlapján bemutatunk minden segítségre szoruló gyermeket, annak érdekében, hogy ily módon is támogatókat keressünk részükre.

2007. évben 60 családnak segítettünk a gyógykezelés költségeinek előteremtésében, közülük 43 súlyos beteg gyermek és felnőtt részesülhetett már az év folyamán gyógykezelésben. Nagy öröm számunkra is, amikor a korábban elkeseredett, utolsó szalmaszálként hozzánk forduló családok megtapasztalják, hogy van segítség és további remény. A korábbi évhez képest megötszöröződött azoknak a száma, akiknek segíteni tudtunk, a támogatóktól kapott adományok 120 millió Ft-os összegének felhasználásával.

Alapítványunk adománygyűjtő partneri hálózata segítségével folyamatosan támogat hazai egészségügyi és gyermekintézményeket. Az elmúlt évben közel 19 millió Ft értékben közvetítettünk pénzbeli és természetbeni adományokat országszerte kórházak, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények részére.

A Szélrózsa Program keretében szervezünk – szociális intézményi partnereinkkel együttműködve, helyi támogatók bevonásával – megyénk és kistérségünk fogyatékkal élő és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekei számára étkeztetéssel egybekötött gyermekprogramokat szervez. 2007-ben öt alkalommal szerveztünk budapesti kirándulást, múzeum, cirkusz, tropicarium, planetárium és mozi látogatással, 240 fő részvételével.
Erre 500.000 Ft-ot fordítottunk.

Alapítványunk az elmúlt évben egy főt foglalkoztatott munkaviszony keretében részmunkaidőben, asszisztensi munkakörben. A szervezet vezetője látta el az irodavezetői és koordinációs feladatokat, tiszteletdíjas megbízatással. A rendszeresen résztvevő önkéntes segítők száma 8 fő volt, alkalmi segítőként programjainkban a támogatott és a partner intézmények 70 munkatársa közreműködött. Alapítványunk tervei között szerepel a 2007. évben megkezdett tevékenységek folytatása, szinten tartása, illetve további bővítése.

Az elmúlt évben szervezetünk tevékenységei között a külföldi gyógykezelések finanszírozása, szervezése és lebonyolítása a korábbinál jóval hangsúlyosabbá vált. Fenn szeretnénk tartani e tevékenységi terület elsőbbségét, hiszen nap-mint nap tapasztaljuk, mekkora társadalmi igény van szervezeti közreműködésre, a gyógykezelések koordinálására. A támogatásban részesülőkön kívül jelenleg 55 fő, gyermek és felnőtt vár segítségre, akik az őssejt kezelés sikerétől remélhetik állapotuk javulását.

Azonban további tevékenységeinket – intézményi támogatások, Szélrózsa Program – is fontosnak tartjuk, ezért törekedni fogunk az adományszervezési tevékenység szinten tartására és a gyermekprogramok megvalósítására.

Az adományozási tevékenység ösztönzése érdekében elő kívánjuk segíteni, hogy a tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek problémái a köztudatban nagyobb figyelmet kapjanak:
– a helyi és az országos médiumokban a korábbinál több hirdetést jelentetünk meg,
– támogatjuk tájékoztató, figyelemfelhívó kiadványok, cikkek, tanulmányok megjelenését, műsorok készítését
– honlapunkat ukrán, német és angol nyelven is elérhetővé tesszük
– 1%-os kampányt folytatunk, országos szinten
– szórólapot készítünk a lakosság tájékoztatása érdekében.

A partner szervezetekkel való korábbi eredményes együttműködés fenntartását rendkívül fontosnak tartjuk, mert sikereinket jórészt a közös cél érdekében végzett együttes munkának tulajdonítjuk. Lehetőség szerint további hasznos partnerkapcsolatok kialakítására törekszünk.

Növelni kívánjuk a szervezetünkben foglalkoztatottak és a résztvevő önkéntesek számát. Asszisztens munkatársunkat ez évben már teljes munkaidőben alkalmazzuk, és pályázunk a foglalkoztatási lehetőség kibővítésére, hogy a hozzánk forduló családoknak és intézményeknek hatékonyabban tudjunk segítségére lenni.

A pályázatban igényelt támogatásokat elsősorban a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos legfontosabb hirdetési- és reklámköltségek, irodai és kommunikációs költségek, üzemanyag-, utazási- és kiküldetési költségek, valamint szervezetünk alapműködésének finanszírozására kívánjuk felhasználni.

A programokról az érdeklődők folyamatos tájékoztatást kaphatnak a weboldalunkon
a „ SZÉLRÓZSA „ menüpont alatt. www.sosalapitvany.hu


Közhasznúsági jelentés 2012. évben

Közhasznúsági jelentés 2013. évben

Közhasznúsági jelentés 2014. évben 

Közhasznúsági jelentés 2015. évben

Közhasznúsági jelentés 2016. évben